Publications

Books, Book Chapters and Articles in 2019
 ARI, A., Cergibozan, R.,  & Cevik, E. (2019). J-curve in Turkish bilateral trade: A nonlinear approach.  International Trade Journal , vol.33, 31-53.                
 ARIKBOĞA, Ü., (2019). Türkiye’de Yönetimler Arası Mali İlişkiler. Ankara: Orion Kitabevi.                
 ARIKBOĞA, Ü., (2019). Çevre Politikasının Ekonomik Araçları ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları.  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , vol.41, 23-50.                
 BAKKALBAŞI, İ. O. , (2019). Kurumsallaşma Teorilerinin Sınıflandırılması İçin Bir Öneri.   Siyaset ve Kültür Keşismesi (pp.188-216), İstanbul: Humanist.                
 BAYRAM, A. K. & OKUTAN, M. E. , (2019).  Siyasî Düşünce Tarihi: Platon’dan Pinker’a, İstanbul: Adres Yayınları.      
 BÜLBÜL, B.,  & Türkün, A., (2019). Social Mixed Policy in the Transformation of Low-Income Housing Areas: The Case of Fikirtepe.  MEGARON , vol.14, 192-202.                  
 CÖMERT BAECHLER, N., (2019). Les Strategies de développment durable  a long terme: priorité aux instruments fléxible in Politique et culture. Siyaset ve Kültür Keşişmesi Entre Politique et Culture İntersection of Politique and Culture (pp.217-241), İstanbul: Humanist.                
 Demir, C., Cergibozan, R.,  & ARI, A., (2019). Environmental Dimension of Innovation: Time Series Evidence from Turkey.  Environment, Development and Sustainability, 1-21.                
 DIKMEN, P., (2019). The General Powers of the French Constitutional Council Relating to Judicial Review of International Treaties.  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , vol.25, 534-552.   
 EGE, A., (2019). Özal’ın Ekonomik Pragmatizmi Demokrasi Anlayışına Karşı: Bir İç ve Dış Politika Analizi.   Siyaset ve Kültür Kesişmesi (pp.471-498), İstanbul: Humanist.     
 GENÇKAYA, Ö. F. , (2019). İstanbul’un Koruma Planlaması Sorunsalı: Yıkma/Yapma Çelişkisi.  Strategic Public Management Journal , vol.5, 15-27.                
 GÖK, A., (2019). Dağıtımdan Tanınmaya Toplumsal Adaletin Anlamı.  International Journal of Political Science  Urban Studies , vol.7, 235-258.                
 GÖK, A., (2019). Gezgin Figürü ve Kapitalist Zihniyetin Gelişimi Üzerine.   Siyaset ve Kültür Kesişmesi (pp.169-187), İstanbul: Hümanist Kitap Yayıncılık.                
 Gümüş, İ.,  & KOÇ, M., (2019). On-Call Working According To The Turkish Labour Law: Problems Occuring In Implementation And Proposed Solutions.  Mali Çözüm , vol.29, 71-106.                
 GÜRSOY HAKSEVENLER, B. H. , Atasoy Aytış, E.,  & Dilaver, M., (2019). Zirai Mücadele İlaçlarının Yerüstü Sularında Tespit Edilmesi, Azaltımı ve Yönetimi, Gediz Havzası Örneği.  DEU Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik , vol.21, 83-96.                
 GÜRSOY HAKSEVENLER, B. H. , Atasoy Aytış, E., Dilaver, M., Küçük, E., Pilevneli, T., Yetiş, Ü., Koç Orhon, A.(2019). Natural Background Concentrations Determination for Metals in Surface Waters, Gediz River Basin.  Turkish Journal of Water Science  Management , vol.3, 2-21.       
 KANLI, İ. B.  & Erol, M. (2019). Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Programlarında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Karşılaştırmalı Analizi.  TESAM Akademi , vol.6, 123-158.  
 KANLI, İ. B. ,  & Erol, M., (2019). Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Grubu Bulunan Partilerin Programlarında Çevre ve Sürdürülebilirlik Kavramlarının Karşılaştırmalı Analizi.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , vol.8, 860-896.      
 KANLI, İ. B. ,  & Kaplan, B., (2019). Yerel Ölçekte Çevre Güvenliğine İlişkin Bir Model Önerisi.  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.8, 97-115.       
 KANLI, İ. B. , (2019).  Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad. Newcastle-Upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.                
 KANLI, İ. B. , (2019). A Solution Proposal for Car Parking Problems inCities: “Neighbourhood Car Parking Cooperatives”.   Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II (pp.177-190), Berlin: Peter Lang Publishing, Inc.
 KANLI, İ. B. , (2019). Can ‘Aged Care Co-operatives’ be a Strategic Tool in Achieving Social Health Policies in Turkey?.   A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues (pp.217-233), London: Frontpage.             
 KANLI, İ. B. (2019). The Rights of Disabled Individuals in Turkey through the Zoning and Development Legislations and the Principles of Urban Planning.   Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad (pp.65-89), Newcastle-Upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.          
 KOÇ, M., (2019).  Belediyelerde İş Hukuku Uygulamaları . İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.                
 ÖZIŞIK, F. U. , (2019). Le récit de la Nouvelle Turquie (“Yeni Türkiye”) de l’AKP: Le processus de la construction d’une hégémonie dans les champs culturels, symboliques et intellectuels - AK Parti’nin “Yeni Türkiye” Anlatısı: Kültürel, Sembolik ve Entelektüel Alanlarda Hegemonya Arayışı.   Siyaset ve Kültür Kesişmesi Entre Politique et Culture Intersections of Politics and Culture (pp.381-407), İstanbul: Hümanist.                

This page updated by Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü on 24.07.2020 12:34:25

QUICK MENU