Bölüm Başkanının Mesajı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne Hoş Geldiniz.

2012 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin yeniden yapılanmasıyla “Kamu Yönetimi” adıyla kurulan bölümümüz 2014 yılında ilk kez lisans öğrencisi kabul ederek eğitim ve öğretim hayatına başladı. 2016 yılında ise bölümümüzün ismi “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” olarak değişti.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %30 İngilizce Programı, 7 profesör, 3 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Fransızca Programı ise 4 profesör, 3 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi ve 2 okutman olmak üzere 40 akademik personel ve yedi yüzden fazla öğrencisiyle akademik bilginin üretilmesi, tartışılması ve bu bilginin aktarılması için üzerindeki sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Bölümün ismini oluşturan iki ana disiplinin yanı sıra sosyal olguları anlamlandırmada disiplinler arası yaklaşımın öneminin farkında olarak, öğretim müfredatımızın zorunlu ve seçmeli derslerinde öğrencilerimize, ekonomiden sosyolojiye, hukuktan felsefeye kadar geniş bir alanda dersler sunuyoruz. Öğrenme eyleminin tek taraflı olmadığının bilincindeyiz. Bölümümüzde öğretim gören öğrencilerimize farklı paydaşların da dahil olduğu bir öğrenme ortamını sunmak birinci önceliğimizdir. Bölüm olarak düzenlediğimiz etkinliklerle ve teşvik ettiğimiz öğrenci etkinlikleriyle bu ortamı oluşturmak için çaba harcıyoruz. Mezunlarımızın seçebilecekleri her kariyer yolunda kullanabilecekleri bilgi birikimi ve eleştirel düşünce yetisini kazandırmak bölümümüzde yürütmekte olduğumuz lisans düzeyi öğretimimizin birincil önceliğidir. Bunun yanında, önde gelen üniversitelerle ikili anlaşmalar yapıyoruz. Değişim programlarından yararlanıp yurtdışında öğretim ve staj hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilerimize yol açıyor ve bu konuda teşvik ediyoruz.

Öğretimin yanında araştırma faaliyeti de üniversite fikrinin temelini oluşturur. Son üç yılda bölümümüz öğretim elemanları 192 bilimsel doküman (kitap, kitap bölümü, makale ve bildiri) yayınladılar ki bu da öğretim elemanı başına 9 bilimsel dokümana tekabül ediyor. Yine aynı dönemde bölümümüz öğretime elemanları tarafından 10 bilimsel proje yürütüldü. Bölümümüz bünyesinde yürütülen Kamu Politikası ve Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları yükseklisans programları ve araştırma faaliyetleriyle akademik bilgi birikimini artırmak adına çalışıyoruz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü genç bir bölüm olmasına rağmen kısa sürede köklü sosyal bilimler bölümleri arasında kendine yer edindi. 2018 yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinde yer alan siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri arasında beşinci sıraya yerleşti. Her geçen yıl yükselen öğretim kalitesiyle siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretiminde disiplinler arası yaklaşım arayan herkesi bölümümüze bekliyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından en son 31.10.2019 16:08:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM