Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kamu Politikası Tezli Yükseklisans Programı

1. Programın İçeriği

Yerelden ulusala, ulusaldan bölgesele, bölgeselden küresele her yönetim kademesinde çeşitli kamu politikalarının yönetiminde kamu otoritelerinin, özel sektörün, sivil toplumun ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin sonucu ortaya çıkan politikalar giderek daha fazla dikkat çekmekte ve inceleme konusu olmaktadır.

Kamu politikaları, günümüz toplumlarının yönetilme biçimlerinin analizinde kullanılan en önemli araçlardan biridir ve hükümetlerin neyi, ne amaçla yaptıklarını, hangi politikaları nasıl ve neden tasarladıklarını ve bu politikaların neleri değiştirdiğini sorgular.

Kamu politikası, kısaca hükümetlerin “toplulukları etkileyen kararların hazırlanması ve uygulanması” şeklinde tanımlanabilir.

2. Programın Amacı

Programda öğrencilere kamu politikası tasarımını yapan kurumlarda (ulusal hükümet, yerel yönetimler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bağımsız kurullar, ajanslar vb.) rol alabilme potansiyelinin geliştirilmesi ve kamu politikasına ilişkin analizler yapabilecek birikimin kazandırılması hedeflenmektedir.

3. Programın Hedef Kitlesi

Kamu Politikası Yüksek Lisans programı hem kamu politikalarıyla ilgili akademik araştırma yapmak isteyenlere ve akademide devam etmeyi düşünenlere hem de bizzat kamu politikası yapımı, uygulaması ve oluşum surecine dahil olan kurumlarda çalışanlara yöneliktir.

4. Program Müfredatı

Kamu politika analizinin gerektirdiği disiplinler arası bakış̧ açısı dikkate alınarak çok farklı disiplinlerden dersleri içermektedir. Müfredatta farklı alanlarında kamu politikası vakalarını kapsayan seçmeli derslerle zenginleştirilmektedir. Bu müfredatın aynı zamanda öğrencilere geldikleri farklı disiplinlerdeki kısıtlılık ve varsayımlardan kurtulmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Farklı disiplinlerden edindikleri araçlarla toplumsal ve ekonomik bir problemi çözmek için en uygun kamu politikasını oluşturmalarına ve mevcut politikaların analizini yapmalarını sağlamak programın bir diğer önemli amacıdır.

 

1. YARIYIL 2. YARIYIL
No Ders Adı T U Kredi ECTS No Ders Adı T U Kredi ECTS
1 Seçimlik - 1 3 0 6 6 1 Seminer 0 2 6 6
2 Seçimlik - 2 3 0 6 6 2 Seçimlik - 1 3 0 6 6
3 Seçimlik - 3 3 0 6 6 3 Seçimlik - 2 3 0 6 6
4 Seçimlik - 4 3 0 6 6 4 Seçimlik - 3 3 0 6 6
5 Seçimlik - 5 3 0 6 6 5 Seçimlik - 4 3 0 6 6
TOPLAM 15 0 30 30 TOPLAM 12 2 30 30

 


5. Program Yükümlülükleri

Kamu Politikası programından yüksek lisans derecesi alabilmek için seminer dersi dahil toplam 10 ders alınması gereklidir. Program dahilinde sadece Seminer dersi zorunlu olup, diğerlerini ders farklı ders gruplarından seçilebilir. 

6. Başvuru Koşulları

Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler, Kamu Politikası Tezli yüksek lisans programına kabul için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) puanına sahip olmalıdırlar. Yönetmeliğe göre, lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde, tezli yüksek lisans için en az 60 puan almış olmaları ve bunu belgelemeleri gerekir.

Programın kontenjanı çerçevesinde;

  • ALES puanının %50’si,
  • Teorik Yazılı Sınav notunun %20’si,
  • Lisans not ortalamasının %15’i,
  • Mülakat sınavının %15’i ağırlık alınarak hesaplanan puan ile öğrenciler yüksek lisans programına kabul edilirler.

7. Önemli Tarihler

Diğer tarihler için akademik takvimi ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Zorunlu ve Seçimlik Derslerin Ders Gruplarına Göre Dağılımı
Ders Grupları No Dersler
Zorunlu Dersler 1 Seminer
Seçimlik Ders Grubu I 2 Kamu Politikası
3 Kamu Politikası Modelleri
4 Araştırma Yöntemleri 
Seçimlik Ders Grubu II 5 Sosyal Güvenlik Sistemi
6 Sosyal Güvenlik Uygulaması
7 Sosyal Politika
8 Göç Politikaları
Seçimlik Ders Grubu III 9 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 
10 Kamu İnsan Kaynakları Politikası
11 Yerel Yönetim Politikaları
12 İletişim ve Medya Politikası
13 Bölgesel ve Küresel Örgütlenme Politikaları
14 Sivil Toplum 
15 Kentleşme
16 Eğitim Politikaları
17 AB Politikası
18 Çevre Politikası
19 Kültür Politikası
20 Baskı Grupları ve Lobicilik
Seçimlik Ders Grubu IV 21 Sağlık Ekonomisi ve Politikası
22 Rekabet ve Regülasyon
23 İleri Mikro Ekonomi
24 İleri Makro Ekonomi
25 Kamu Ekonomisi
26 Kamu Ekonomisi Analizi
27 Ekonometri
28 Uygulamalı Ekonometri 
29 Uluslararası Ticaret Politikaları
30 Enerji Politikaları
31 Teknolojik Yenilik ve Ar&Ge Politikaları

 

Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından en son 16.02.2018 12:50:02 tarihinde güncellenmiştir.