Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kamu Politikası Tezsiz Yükseklisans Programı

1. Programın İçeriği

Yerelden ulusala, ulusaldan bölgesele, bölgeselden küresele her yönetim kademesinde çeşitli kamu politikalarının yönetiminde kamu otoritelerinin, özel sektörün, sivil toplumun ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin sonucu ortaya çıkan politikalar giderek daha fazla dikkat çekmekte ve inceleme konusu olmaktadır.

Kamu politikaları, günümüz toplumlarının yönetilme biçimlerinin analizinde kullanılan en önemli araçlardan biridir ve hükümetlerin neyi, ne amaçla yaptıklarını, hangi politikaları nasıl ve neden tasarladıklarını ve bu politikaların neleri değiştirdiğini sorgular.

Kamu politikası, kısaca hükümetlerin “toplulukları etkileyen kararların hazırlanması ve uygulanması” şeklinde tanımlanabilir.

2. Programın Amacı

Programda öğrencilere kamu politikası tasarımını yapan kurumlarda (ulusal hükümet, yerel yönetimler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bağımsız kurullar, ajanslar vb.) rol alabilme potansiyelinin geliştirilmesi ve kazandırılması hedeflenmektedir.  

3. Programın Hedef Kitlesi

Kamu Politikası Yüksek Lisans programı hem kamu politikalarıyla ilgili akademik araştırma yapmak isteyenlere ve kamu politikası yapımı, uygulaması ve oluşum surecine dahil olan kurumlarda çalışanlara yöneliktir.

4. Program Müfredatı

Kamu politika analizinin gerektirdiği disiplinler arası bakış̧ açısı dikkate alınarak çok farklı disiplinlerden dersleri içermektedir. Müfredatta farklı alanlarında kamu politikası vakalarını kapsayan seçmeli derslerle zenginleştirilmektedir. Bu müfredatın aynı zamanda öğrencilere geldikleri farklı disiplinlerdeki kısıtlılık ve varsayımlardan kurtulmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Farklı disiplinlerden edindikleri araçlarla toplumsal ve ekonomik bir problemi çözmek için en uygun kamu politikasını oluşturmalarına ve mevcut politikaların analizini yapmalarını sağlamak programın bir diğer önemli amacıdır.

 

1. YARIYIL 2. YARIYIL
No Ders Adı T U Kredi ECTS No Ders Adı T U Kredi ECTS
1 Seçimlik - 1 3 0 5 5 1 Proje 0 1 5 5
2 Seçimlik - 2 3 0 5 5 2 Seçimlik - 1 3 0 5 5
3 Seçimlik - 3 3 0 5 5 3 Seçimlik - 2 3 0 5 5
4 Seçimlik - 4 3 0 5 5 4 Seçimlik - 3 3 0 5 5
5 Seçimlik - 5 3 0 5 5 5 Seçimlik - 4 3 0 5 5
6 Seçimlik - 6 3 0 5 5 6 Seçimlik - 5 3 0 5 5
TOPLAM 18 0 30 30 TOPLAM 15 1 30 30

 

 

5. Program Yükümlülükleri

Kamu Politikası Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için Proje dersi dahil toplam 12 ders alınması gereklidir. Program dahilinde Proje dersi zorunlu olup diğerleri s farklı ders gruplarından anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

6. Başvuru Koşulları

Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler, Kamu Politikası Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilir. Programın kontenjanı çerçevesinde;

  • Teorik Yazılı Sınav notunun %40’ı,
  • Lisans not ortalamasının %40’ı,
  • Mülakat sınavının %20’si ağırlık alınarak hesaplanan puan ile öğrenciler tezsiz yüksek lisans programına kabul edilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans programları başvuru şartları ve değerlendirme için detaylı bilgileri enstitü sayfasında bulabilirsiniz.

7. Önemli Tarihler

Diğer tarihler için akademik takvimi ziyaret edebilirsiniz.

 

Zorunlu ve Seçimlik Derslerin Ders Gruplarına Göre Dağılımı
DERS GRUPLARI No DERSLER
Zorunlu Dersler 1 Proje 
Seçimlik Ders Grubu I 2 Kamu Politikası
3 Kamu Politikası Modelleri
4 Araştırma Yöntemleri
Seçimlik Ders Grubu II 5 Sosyal Güvenlik Sistemi
6 Sosyal Güvenlik Uygulaması
7 Sosyal Politika
8 Göç Politikaları
Seçimlik Ders Grubu III 9 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 
10 Kamu İnsan Kaynakları Politikası
11 Yerel Yönetim Politikaları
12 İletişim ve Medya Politikası
13 Bölgesel ve Küresel Örgütlenme Politikaları
14 Sivil Toplum Kurumları Politikası
15 Baskı Grupları ve Lobicilik
16 Kentleşme
17 Eğitim Politikaları
18 AB Politikası
19 Çevre Politikası
20 Kültür Politikası
Seçimlik Ders Grubu IV 21 Sağlık Ekonomisi ve Politikası
22 Rekabet ve Regülasyon
23 İleri Mikro Ekonomi
24 İleri Makro Ekonomi
25 Kamu Ekonomisi
26 Kamu Ekonomi Politikası 
27 Uygulamalı Ekonometri 
28 Uluslararası Ticaret Politikaları
29 Enerji Politikaları
30 Teknolojik Yenilik ve Ar&Ge Politikaları

Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından en son 16.02.2018 12:48:57 tarihinde güncellenmiştir.