Programın İçeriği

Yerelden ulusala, ulusaldan bölgesele, bölgeselden küresele her yönetim kademesinde çeşitli kamu politikalarının yönetiminde kamu otoritelerinin, özel sektörün, sivil toplumun ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin sonucu ortaya çıkan politikalar giderek daha fazla dikkat çekmekte ve inceleme konusu olmaktadır.

Kamu politikaları, günümüz toplumlarının yönetilme biçimlerinin analizinde kullanılan en önemli araçlardan biridir ve hükümetlerin neyi, ne amaçla yaptıklarını, hangi politikaları nasıl ve neden tasarladıklarını ve bu politikaların neleri değiştirdiğini sorgular.

Kamu politikası, kısaca hükümetlerin “toplulukları etkileyen kararların hazırlanması ve uygulanması” şeklinde tanımlanabilir.

Programın Amacı

Programda öğrencilere kamu politikası tasarımını yapan kurumlarda (ulusal hükümet, yerel yönetimler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bağımsız kurullar, ajanslar vb.) rol alabilme potansiyelinin geliştirilmesi ve kamu politikasına ilişkin analizler yapabilecek birikimin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Programın Hedef Kitlesi

Kamu Politikası Yüksek Lisans programı hem kamu politikalarıyla ilgili akademik araştırma yapmak isteyenlere ve akademide devam etmeyi düşünenlere hem de bizzat kamu politikası yapımı, uygulaması ve oluşum surecine dahil olan kurumlarda çalışanlara yöneliktir.

 

Program Müfredatı

Kamu politika analizinin gerektirdiği disiplinler arası bakış̧ açısı dikkate alınarak çok farklı disiplinlerden dersleri içermektedir. Müfredatta farklı alanlarında kamu politikası vakalarını kapsayan seçmeli derslerle zenginleştirilmektedir. Bu müfredatın aynı zamanda öğrencilere geldikleri farklı disiplinlerdeki kısıtlılık ve varsayımlardan kurtulmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Farklı disiplinlerden edindikleri araçlarla toplumsal ve ekonomik bir problemi çözmek için en uygun kamu politikasını oluşturmalarına ve mevcut politikaların analizini yapmalarını sağlamak programın bir diğer önemli amacıdır.

Kamu Politikası Tezli Yükseklisans Program Müfredatı

1. YARIYIL 2. YARIYIL
No Ders Adı T U Kredi ECTS No Ders Adı T U Kredi ECTS
1 Seçimlik - 1 3 0 6 6 1 Seminer 0 2 6 6
2 Seçimlik - 2 3 0 6 6 2 Seçimlik - 1 3 0 6 6
3 Seçimlik - 3 3 0 6 6 3 Seçimlik - 2 3 0 6 6
4 Seçimlik - 4 3 0 6 6 4 Seçimlik - 3 3 0 6 6
5 Seçimlik - 5 3 0 6 6 5 Seçimlik - 4 3 0 6 6
TOPLAM 15 0 30 30 TOPLAM 12 2 30 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu Politikası Tezsiz Yükseklisans Program Müfredatı

1. YARIYIL 2. YARIYIL
No Ders Adı T U Kredi ECTS No Ders Adı T U Kredi ECTS
1 Seçimlik - 1 3 0 5 5 1 Proje 0 1 5 5
2 Seçimlik - 2 3 0 5 5 2 Seçimlik - 1 3 0 5 5
3 Seçimlik - 3 3 0 5 5 3 Seçimlik - 2 3 0 5 5
4 Seçimlik - 4 3 0 5 5 4 Seçimlik - 3 3 0 5 5
5 Seçimlik - 5 3 0 5 5 5 Seçimlik - 4 3 0 5 5
6 Seçimlik - 6 3 0 5 5 6 Seçimlik - 5 3 0 5 5
TOPLAM 18 0 30 30 TOPLAM 15 1 30 30

Program Yükümlülükleri

Kamu Politikası Tezli Yükseklisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için seminer dersi dahil toplam 10 ders alınması gereklidir. Program dahilinde sadece Seminer dersi zorunlu olup, diğerlerini ders farklı ders gruplarından seçilebilir. 

Kamu Politikası Tezsiz Yükseklisans programından mezun olabilmek için Proje dersi dahil toplam 12 ders alınması gereklidir. Program dahilinde Proje dersi zorunlu olup diğerleri farklı ders gruplarından anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenmektedir.


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından en son 31.10.2019 16:57:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM