Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler, Kamu Politikası Tezli yükseklisans programına kabul için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) ve yabancı dil belgesine sahip olmalıdırlar. Yönetmeliğe göre, lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde, tezli yüksek lisans için en az 60 puan, YÖK tarafında kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından ise en az 40 puan almış olmaları ve bunu belgelemeleri gerekir. Ayrıntılı bilgiye enstitü sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Programın kontenjanı çerçevesinde;

  • ALES puanının %50’si,
  • Teorik Yazılı Sınav notunun %20’si,
  • Lisans not ortalamasının %15’i,
  • Mülakat sınavının %15’i ağırlık alınarak hesaplanan puan ile öğrenciler yüksek lisans programına kabul edilirler.

Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler, Kamu Politikası Tezsiz yükseklisans programına başvurabilir. Programın kontenjanı çerçevesinde;

  • Teorik Yazılı Sınav notunun %40’ı,
  • Lisans not ortalamasının %40’ı,
  • Mülakat sınavının %20’si ağırlık alınarak hesaplanan puan ile öğrenciler tezsiz yüksek lisans programına kabul edilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans programları başvuru şartları ve değerlendirme için detaylı bilgileri enstitü sayfasında bulabilirsiniz.

Marmara Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim ile ilgili detaylu bilgi için Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne başvurabilirsiniz.  

Önemli Tarihler

Akademik takvimi ziyaret edebilirsiniz.

Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından en son 26.11.2018 10:08:39 tarihinde güncellenmiştir.