Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Sunulan Dersler

 

Zorunlu ve Seçimlik Derslerin Ders Gruplarına Göre Dağılımı
Ders Grupları No Dersler
Zorunlu Dersler 1 Seminer
Seçimlik Ders Grubu I 2 Kamu Politikası
3 Kamu Politikası Modelleri
4 Araştırma Yöntemleri 
Seçimlik Ders Grubu II 5 Sosyal Güvenlik Sistemi
6 Sosyal Güvenlik Uygulaması
7 Sosyal Politika
8 Göç Politikaları
Seçimlik Ders Grubu III 9 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 
10 Kamu İnsan Kaynakları Politikası
11 Yerel Yönetim Politikaları
12 İletişim ve Medya Politikası
13 Bölgesel ve Küresel Örgütlenme Politikaları
14 Sivil Toplum 
15 Kentleşme
16 Eğitim Politikaları
17 AB Politikası
18 Çevre Politikası
19 Kültür Politikası
20 Baskı Grupları ve Lobicilik
Seçimlik Ders Grubu IV 21 Sağlık Ekonomisi ve Politikası
22 Rekabet ve Regülasyon
23 İleri Mikro Ekonomi
24 İleri Makro Ekonomi
25 Kamu Ekonomisi
26 Kamu Ekonomisi Analizi
27 Ekonometri
28 Uygulamalı Ekonometri 
29 Uluslararası Ticaret Politikaları
30 Enerji Politikaları
31 Teknolojik Yenilik ve Ar&Ge Politikaları

 

Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından en son 22.10.2018 13:29:18 tarihinde güncellenmiştir.