Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programında çokdisiplinli ve disiplinlerarası bir pedagojik program uygulamaktadır. Bu programla öğrencilerimizin kuramsal bilgilerin yanısıra toplumsal olayları farklı disiplinlerin pencerelerinden yorumlama, sorgulama ve çözümleme yetkinleri kazanmaları amaçlanmıştır. Eğitim dilinin Fransızca olması, öğrencilerimizin sosyal bilimler alanında uluslararası literatürü takip etmelerini sağlarken, Fransız üniversiteleriyle akademik ve bilimsel işbirliği yapabilmeleri için gerekli temel vasıfları kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Yüksek lisans programımız, mezunlarını doktora programlarına hazırlarken, temel amacı Türk yüksek eğitim sisteminin en önemli ve kronik sorunlarından birisi olan ögretim görevlisi eksikliğini gidermek adına genç akademisyenler yetiştirmektir. Bölümümüzün yetiştirdiği genç araştırmacılar bugün Türkiye'nin farklı üniversitelerinde siyaset bilimi ve sosyoloji disiplinlerinde önemli çalışmalar yürütmektedirler. Bu bağlamda Türkiye'deki siyaset bilimi yüksek lisans programları arasında farklı ve özel bir yeri olan Fransızca Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı, genç ve dinamik yapısıyla bugün Türk Akademyasında saygın ve müstesna bir yere sahiptir.


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından en son 24.07.2019 21:48:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM