Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Makaleler

 

2017

 

Bozkurt, İ., & Koç, M. (2017). Islamic Republic of Iran. In S. Özdemir, S. Erdoğan & A. Gedikli, Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations (pp. 122-146). Hershey, PA: IGI Global.

Sarisoy, I.(2017). "Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinde Türkiye'nin Konumu ve Geleceği: Genel Bir Değerlendirme ve Öneriler" Maliye Dergisi 172, pp. 152-176. 

Erkan, N. (2017). A Framework Proposal for Analysis of Urbanization Policy. European Scientific Journal, 13(14), pp.24-30.

Satan, A. and Balcı, M. (2017). The Turkish Province from an English Diplomat’s Viewpoint 70 Years Ago. European Journal of Social Sciences Education and Research, 9(1), pp.7-13.

İnce, N. (2017). Yeniden Müzakere Etme Borcu mu Külfeti mi?. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33(1), pp.179-208.

İrge, N. (2017). Karadeniz Havzası Jeopolitiğinde Güç Mücadelesinin Arka Planı ve Bölgesel Güvenliğin Uluslararası Önemi. Siyasal Bilimler Dergisi, 5(Özel sayı), pp.75-90.

 

2016

 

Arıkboğa, Ü. (2016). Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Örneği. Strategic Public Management Journal, (3), pp.53-75.

Arıkboğa, Ü. (2016). Türkiye’de Belediyelerin Gelir Yapısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), pp.276-297.

Demirkaya, Y. (2016). Performance Management Experiences of Municipalities in Turkey. In: Y. Demirkaya, ed., New Public Management in Turkey: Local Government Reform. New York: Routledge, pp.207-229.

Demirkaya, Y. ed., (2016). New Public Management in Turkey: Local Government Reform. New York: Routledge.

Erkan, N. (2016). Türkiye Şehir Çalışmaları Alanının Kavramlar Haritası ve Tarihi. Strategic Public Management Journal, (3), pp.43-51.

Erkan, N. and Attila, İ. (2016). Public Administration Reforms in Relation to Urban Planning in Turkey. In: Y. Demirkaya, ed., New Public Management in Turkey: Local Government Reform, 1st ed. New York: Routledge, pp.364-384.

Koç, M. (2016). Kamuda bir istihdam modeline dönüşen alt işverenlik. Siyasal Bilimler Dergisi, 4(2), pp.65-90.

Koç, M. (2016). 4857 Sayılı İş Kanunundaki Esneklik Düzenlemeleri Ve Uygulama Problemleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), pp.2169-2192.

Yılmaz, N. and Bayram, A. (2016). Taksim Gezi Parkı Olayları ve Bir Muhalefet Ögesi Olarak Aleviler. Siyasal Bilimler Dergisi, 4(1), pp.1-21.

Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından en son 16.02.2018 13:03:15 tarihinde güncellenmiştir.